ซ่อม FANUC & ซ่อมแผงวงจรแผงอิเล็คทรอนิกส์ ซ่อมบอร์ดควบคุม,จัดซืองานอุตสาหกรรม AC/DC DRIVE